Januar 28, 2021

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizira naučnu konferenciju o migracijama

Migracije na prostoru Bosne i Hercegovine imaju važnu kulturno-historijsku ulogu i uzrok su ekonomskih i demografskih promjena. One su pridonijele regionalnim razlikama u kretanju broja stanovnika i prouzročile nastanak egzodusnih i koncentracijskih područja unutar regija.

Istodobno se pojačava ruralni egzodus na jednoj strani i porast stanovništva u središtima općina na drugoj. U procesu demografskog pražnjenja dolazi do gašenja pojedinih seoskih naselja i otežane reprodukcije stanovništva.

S druge strane, svakodnevni priliv velikog broja migranata iz azijsko-afričkih zemalja značajno mijenja sociodemografsku strukturu ovih prostora, kao i životni stil ovdašnjeg stanovništva.

U konačnici, demografske analize pokazale su da je u protekle dvije i po decenije BiH već izgubila milion i 135.000 ljudi.

Tim povodom će u subotu, 24.10.2020. godine u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću biti upriličena naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „MIGRACIJE U SAVREMENOM DOBU – UZROCI I POSLJEDICE“.

O ciljevima ove konferencije govori mr. Smaila Balić - Rahmanović, viditeljica odsjeka "Socijalna pedagogija i duhovna skrb" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

"S obzirom na problem migracija kako lokalnog stanovništva tako i migranstke krize koja je zahvatila Krajinu i Bosnu i Hercegovinu, tema ove konferencije se nametnula sama po sebi. Islamski pedagoški fakultet je prepoznat u lokalnoj zajednici po uključivanju u rješavanju bitnih društvenih problema. Dio konferencije sadrži dio koji se odnosi na uzroke i posljednice, a sve s ciljem davanja zaaključaka koji se kasnije mogu iskoristiti ili kao preventivna mjera ili alat za saniranje posljedica. Konačni cilj konferencije jeste prepoznavanje uzroka migracija stanovništva u savremenom dobu i posljedica koje iz toga proizilaze, interese koje razvijene zemlje putem migracija ostvaruju, a zatim i ponuda mogućih rješenja da se u sjeni tih dešava zaštiti interes Bošnjaka i svih građana Bosne i Hercegovine, te da koncu osigura politička i ekonomska stabilnost naše zemlje." - pojasnila je mr. Balić - Rahmanović.

Ona nam je potvrdila da su svoje prisustvo potvrdili brojni stručnjaci velikog broja naučnih disciplina, nevladinih organizacija koji se aktivno bave ovom problematikom i posjeduju zavidno iskustvo, kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz Turske, Velike Britanije i drugih zemalja, kako kroz fizičko prisustvo tako i putem online platformi.

"Izlagači su svakako vrsni stručnjaci iz prakse, te renomirani stručnjaci, tj. univerzitetski profesori iz različitih naučnih disciplina kako Bosne i Hercegovine tako i svijeta. Svakako da pristup ovom problemu treba biti multidisciplinaran i neophodno je uključiti sve oblasti, pa će tako radoviizložiti stručnjaci iz oblasti religije, etike, socijalnog rada i socijalne politike, psihologije, sociologije, kriminologije, ekonomije, politike i demografije će svakako rasvijetliti brojne izazove ove problematike."

Bosanska Krajina je izložena migracijama našeg naroda u zemlje Zapadne Evrope, ali i priliva migranata koji prolaze kroz našu zemlju sa namjerom da dođu do zemalja Evropske Unije. Pristup ovom problemu treba biti višestran i neophodno je uključiti sve oblasti koje su zastupljene i kroz ovu konferenciju.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Srijeda, 28 Oktobar 2020 15:05
© 2019 Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed By N-H