Februar 03, 2023

Bihać: Press konferencija povodom naučnog skupa o ulozi imama u procesu povratka

Naučni skup "Uloga i značaj imama u procesu povratka" bit će održan u Bosanskoj Kostajnici sutra, 18. januara 2023., u organizaciji Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Muftijstvom bihaćkim. Tim povodom je danas, 17.1.2023. na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličena press konferencija na kojoj su govorili organizatori u učesnici ovog skupa, koji su najavili strukturu i sadržaj ovog događaja i osvrnuli ne sa samu srž ove teme.

Mr. Haris-ef. Veladžić, rukovodilas Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva je govorio o ambijentu u kojem su se imami vraćali, obnavljali vjerske i vakufske objekte, te njegovali našu materijalni i nematerijalnu baštinu zajedno sa našim narodom.

„Prema zvaničnim podacima, od ukupno 195 džamija koliko ih je prije agresije bilo na području Bihaćkog muftiluka, srušene su 92 džamije (47%), dok je značajan broj njih pretrpio manja ili veća oštećenja. Danas, na tom istom području nalazi se preko 250 džamija, što znači da je u proteklih dvadest i nešto godina na području Bihaćkog muftiluka sagrađeno preko 150 džamija. Ne treba podsjećati da su zajedno sa svojim džematlijama te uz pomoć svih organa Islamske zajednice, najveći doprinos u izgradnji svih tih džamija dali upravo naši imami. Muftijstvo bihaćko na čelu sa uvaženim muftijom hafizom Mehmed-ef. Kudićem dalo je bezrezervnu podršku za organizaciju naučnog skupa, koji ima za cilj da rasvijetli ulogu imama u tom periodu, te da im se na ovakav način zahvalimo za njihov doprinos.“ – rekao je mr. Veladžić-

Stručni saradnik pri Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka i predsjednik naučnog odbora ovog naučnog skupa dr. Elvir Duranović, govorio je o strukturi i sadržaju ovog naučnog skupa i važnosti svake oblasti koje su tretirane.

„Imami su važan faktor u društvu, jer dijele sa svojim narodom realnost ne samo vjere, već i života sa svim njegovim izazovima. O imamima i njihovoj zasluzi u bilo kojem segmentu života se gotovo i ne govori osim kada to imami rade jedni o drugima. Nemamo nikakvih značajnih publikacija koji govore o doprinosu imama u odbrani Bosne i Hercegovine. Značajnan detalj koji nas je ponukao da organiziramo ovaj skup jeste činjenica da veliki broj zaslužnih imama je i dalje živ i mogu dati autentičan osvrt sa čim su se susretali u svojoj imamskoj misiji u povratničkim sredinama. Na skupovima se obraćaju muftije, koji su bili glavni koordinatori povratka. Oni su otvarali vrata i dogovarali na najvišem nivou, a kada bi oni završi sa dogovorima i razgovorilma, onda bi imami nastavljali tim putem. Posebno će biti tretirane okolnosti i događaji koji su se dešavali imamima na terenu, pogotovo napadi na imame koji su bili redovna pojava. Smatram da je od velike važnosti da sada govorimo o ovoj temi i na ovim mjestima na kojima će se održati ovi naučni skupovi.“ – poručio je dr. Duranović.

Sekretar udruženja Ilmijje Bosne i Hercegovine Edin-ef. Spahić se zahvalio muftiji bihaćkom hafizu Mehmed-ef. Kudiću koji je pružio nesebičnu podršku u realizaciji ovog skupa, kao i dr. Edinu Ramiću, ministru u Federalnoj vladi, te Media centru Islamske zajednice kao medijskom pokrovitelju ove manifestacije.

„U okviru ove manifestacije predviđen je bogat program, a najznačajnije pored ovih naučnih skupova ističemo posjetu imamima u povratničkim mjestima, predavanjima i posjeti imama iz entiteta F BiH imamima koji rade i djeluju u entitetu RS. Intencija rukovodstva udruženja Ilmijje jeste da govorimo o imamima i da govorimo o žrtvi imama koju su podnijeli, a ona je bila zaista velika. Nadamo se da ćemo na ovim naučnim skupovima steći nova saznanja, jer moramo učiti iz svoje prošlosti. Imami su uvijek i u svakoj situaciji bili uz svoj narod i zbog toga želimo glasno govoriti o njihovoj plemenitoj ulozi.“ – poručio je sekretar Spahić.

Prisutnim medijima se obratio i Omer-ef. Redžić, predsjednik okružnog odbora udruženja Ilmijje Bihać. On je zaključio da je veliki rad u administrativno-pravnom smislu, ali i u terenskom i praktičnom iza Islamske zajednice u povratničkim sredinama, pogotovo jer se radi o sredinama u kojima je Islamska zajednica krenula organizaciju svoga rada iz ničega.

„Od 11 medžlisa našeg muftijstva, pola njih se mogu tretirati kao povratnički medžlisi. To dovoljno govori o velikom naporu i trudu koji je uložen da bi instutucije Islamske zajednice profunkcionisale u punom kapacitetu i da bi bili na usluzi ljudima koji su se vratili na svoje. Ključna uloga imama je bila da se naš narod u punom kapacitetu vrati na svoje, te da se osjeća u svojoj čaršiji, u institucijama svoga grada i svoje države svoj na svome, bez obzira što su mnogi željeli da povratnici dobiju status manjine, a ne punopravnih građana koji se trebaju osjećati svoji na svome. Tu su imami odigrali posebnu ulogu i sretan sam što sudjelujem u toj časnoj misiji.“ – istakao je predsjednik Redžić.

Generalni medijski pokrovitelj je Media centar Islamske zajednice u BiH.

Press naucni skup znacaj i uloga imama u povratku Bihac 17.1.2023. 3

© 2019 - 2022. Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed by N-H