Oktobar 16, 2021

Muftija Kudić razgovarao sa koordinatoricama Odjela za brak i porodicu

Muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić je razgovarao sa koordinatoricama Odjela za brak i porodicu Mufijstva bihaćkog i Medžlisa IZ Bihać: mr. Šuhrom Terzić i mr. Zinetom Horozović. Razgovarali su o aktivnostima ovog odjela u proteklom periodu, o realizaciji aktivnosti povodom mjeseca mevluda, te je voditeljica Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa IZ Bihać upoznala muftiju Kudića sa radom ovog savjetovališta u proteklom periodu, te potrebi za formiranjem istih savjetovališta i u drugim medžlisima.

„Odjel za brak i porodicu je jedan od najuspješnijih projekata Islamske zajednice. Sa našim koordinatoricama sam razgovarao o njihovim dosadašnjim aktivnostima koje provode u okviru Odjela, a posebno smo se zadržali na iskustvu rada Savjetovališta za brak i porodicu koji djeluje pri Medžlisu IZ Bihać. Radi se o savjetovalištu koje je prepoznato kao jedno od najboljih na nivou Islamske zajednice, što nas je opredjelilo da razmišljamo o prenošenju ovog iskustva i na druge medžlise našeg muftijstva u kojima je moguće organizirati slično savjetovalište. Zahvalan sam našim koordinatoricama koje veoma predano i odgovorno rade svoj posao, a posebno mi je drago što uspijevaju uključiti veliki broj žena iz naših džemata u svoje aktivnosti.“ – izjavio je muftija Kudić.

Koordinatorica mr. Šuhra Terzić je predstavila aktivnosti koje koordinatorice medžlisa Muftijstva bihaćkog realizuju, te se posebno usmjerila ka obilježavanju mevluda i aktivnostima koje realizira Odjel u ovom blagoslovljenom mjesecu.

„Odjel za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog ima zaista vrijedne koordinatorice i volonterke koje svojim radom i zalaganjem doprinose afirmaciji dobra i naše vjere u društvu. Uvijek se iznova pozitivno iznenadim kada sublimiramo izvještaje naših koordinatorica. U tome svemu imamo svesrdnu podršku našeg muftije hafiza Mehmed-ef. Kudića i glavnih imama, te se nadam da ta podrška neće izostati ni u budućnosti. Odjel za brak i porodicu će upriličiti veliki mevlud za žene koji je prerastao u tradiciju i na kojem prisustvuje veliki broj žena iz cijelog muftijstva. Muftiji smo također predstavili fond za hadž, u kojeg sakupljamo sredstva i svake godine imamo namjeru da na hadž pošaljemo nekoga od naših vrijednih žena, a koju izaberemo po principu nasumičnog izbora.“ – pojasnila je mr. Tezić.

Koordinatorica mr. Zineta Horozović je i voditelj Savjetovališta Medžlisa IZ Bihać koji djeluje već skoro dvije godine i koji bilježi izvanredne rezultate rada. Sa druge strane, muftiji Kudiću su predstavljene i druge aktivnosti bihaćkog odjela za brak i porodicu.

„Za nepune dvije godine kroz Savjetovalište za brak i porodicu Medžlisa IZ Bihać je prošlo 350 klijenata. Neizmjerno smo sretni da smo i na ovakav način pomogli brojnim našim ljudima i olakšali im njihove životne izazove. Naravno, bez snažne podrške našeg muftije i glavnog imama, te vrijednog tima ovog savjetovališta, ne bi to bili u mogućnosti. Naš odjel u sjedištu medžlisa, ali i u našim džematima, intenzivno radi na brojnim programima koji imaju za cilj podršku ženi i porodici u suočavanju sa brojnim životnim izazovima, te zajedno sa imamima na terenu pružaju adekvatnu podršku u realizaciji brojnih aktivnosti u našim džematima. “ – istakla je mr. Horozović.

© 2019 Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed By N-H