Oktobar 27, 2020

Akcija "Kurban 2020" za potrebe medrese "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu

Prema Kur'anu a.š. povod za odredbu kurbana nastao je negdje prije više od 3.000 godina. Božji poslanik Ibrahim a.s., koji je morao napustiti svoj zavičaj, nastanio se u području Meke.

Već je bio u dubokoj starosti, a kako nije imao djece, molio je Stvoritelja da mu daruje sina, koga će, nakon što ga vidi, biti pripravan Njemu žrtvovati. Kad je kasnije dječaku Ismailu saopćio da je usnio san u kome ga se podsjeća na zavjet, taj njegov sin je mirno odgovorio: “Učini, oče, što ti se naređuje!” Odveo ga je u pustinju, s najdubljim bolom ali i čvrstom vjerom da zavjet ispuni, i tada je čuo glas meleka koji ga je pozvao da stane i ukazao na Božju milost da zakolje ovna umjesto sina. U brojnim hadisima, o značenju i načinu klanja kurbana, Muhamed a.s. je govorio da je to Božja odredba vezana za Ibrahima a.s., za koga Kur'an a.š. veli da u njemu muslimani imaju divan primjer…

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, nastavljajući višedecenijsku praksu organizacije klanja kurbana za potrebe obrazovnih ustanova i u humanitarne svrhe, i ove godine organizuje akciju ”Kurbani”. 

Kroz akciju nabavke kurbana, podjele kurbanskog mesa i prikupljanja kurbanskih kožica osnažuje se bh. društvo. Od novca za kurbane, koji je uplaćen na račun IZ-e u BiH, kupuju se prvenstveno kurbani od povratnika u manjem bh. entitetu, a preostali dio nabavlja se u ostatku zemlje.

Zejnil Rebihić, direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Rijaseta IZ-e u BiH, naglasio je da se ovom akcijom čuva dostojanstvo naših povratnika:

– Želimo da kroz akciju „Kurbani“ naši povratnici obezbijede egzistenciju od svog rada i da ne ovise od humanitarne pomoći i socijalnih paketa koji im se dodjeljuju. Na taj način mi čuvamo njihovo dostojanstvo, kazao je Rebihić.

Pripreme za akciju „Kurbani“ traju tokom cijele godine, od tačnog popisa stoke koju mogu obezbijediti povratnici, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova, poput profesionalnog klanja uz konstantno prisustvo imama, zatim hladnjača, te distribucije mesa. Samo životinje s urednim laboratorijskim nalazom se smiju zaklati, a njihovo meso koristiti za ishranu.

– Akcija „Kurbani“ u organizaciji Rijaseta IZ-e će i ove godine na najbolji mogući način odgovoriti na ekonomsku, socijalnu i humanitarnu situaciju u BiH. Kada je podjela kurbanskog mesa u pitanju, Islamska zajednica prioritet stavlja na odgojno-obrazovne institucije, zatim bolnice, obdaništa, domove za stare, iznemogle i invalidna lica, ističe Bilal Memišević, šef odjela za ekonomske poslove Rijaseta IZ-e u BiH.

Pored jednokratne podjele mesa, posredstvom Ureda za društvenu brigu IZ-e u BiH tokom cijele godine udjeljuje se i prerađeno meso od kurbana. U 2018. godini ugovorena je prerada 58.432,36 kg kurbanskog mesa, čija je vrijednost procijenjena na 292.161,80 KM.

Dugačak je spisak korisnika kojima se dodjeljuju prerađevine od kurbanskog mesa: Crveni križ Federacije BiH, Savez gluhih i nagluhih FBiH, Udruženje – Unija civilnih žrtava rata KS, Međunarodni forum solidarnosti Emmaus (Doboj), CROPS Smoluća (Lukavac), Dom za stara i iznemogla lica Goražde, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ (Fojnica)…

Nivo organiziranosti akcije „Kurbani“ podiže se svake godine, a Islamska zajednica je dokazala sposobnost da realizira ovaj projekat u skladu sa šerijatskim propisima i veterinarsko-sanitarnim standardima. Slijeđenjem šerijatskih propisa i odredbi iz pozitivnog zakonodavstva ostvaruju se pretpostavke da kurbani ispune svoju namjenu.

– Vodimo računa da emanet koji nam je povjeren ispunimo, odnosno da to što su ljudi izabrali da preko nas realiziraju klanje svog kurbana uradimo, prije svega, u skladu sa šerijatskim propisima. Tek nakon toga mi možemo govoriti o ekonomskim, socijalnim i drugim aspektima koje ova akcija donosi, zaključio je Rebihić.

Kurbani su emanet Islamske zajednice. Oni koji su se odlučili prinijeti žrtvu na ovaj način mogu biti sigurni da je njihov kurban žrtvovan na šerijatski ispravan način i da će meso biti distribuirano na teritoriji cijele BiH, prvenstveno tamo gdje su najveće potrebe za njim.

Medresa "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu i ove godine je organizirala klanje kurbana za sve one koji žele svojim kurbanom pomoći rad medrese, a putem medrese i humanitarne ustanove koje brinu o socijalno ugroženom stanovništvu naše domovine. 

Svoje uplate možete realizovati na sljedeći način:

a) UPLATA NA BLAGAJNU MEDRESE 

b) U PROSTORIJAMA SVIH MEDŽLISA MUFTIJSTVA BIHAĆKOG

C) NA ŽIRO RAČUN MUFTIJSTVA BIHAĆKOG: 1414755320055332 (Sa naznakom: KURBAN ZA MEDRESU)

Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona: +387 37 51 48 93

KURBAN ZA MEDRESU - ŽRTVA KOJOM OSNAŽUJEMO ZAJEDNICU!

Kurban 2020

Rate this item
(0 votes)
© 2019 Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed By N-H