Decembar 07, 2022

Mr. Haris Veladžić: Istinski ibadeti su oni koji ostave traga i na naše međuljudske odnose

Mr. Haris-ef. Veladžić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva bihaćkog, govorio je za medije o kurbanu, njegovom značenju i vrijednostima.

"Kura’anska sura Kevser u kojoj je vjernicima naređeno klanje kurbana započinje sa podjećanjem da je Gospodar čovjeku dao brojna dobra i blagodati. Stoga, klanjem kurbana čovjek priznaje da sve blagodati u našim životima, kako materijalne, tako i one puno važnije poput slobode, zdravlja ili upute dolaze od Allaha te kroz pronošenje žrtve čovjek ustvari iskazuje zahvalu Uzvišenom Bogu na svim tim blagodatima. Također, u svojoj etimologiji riječ kurban nosi značenje blizine, što nam kazuje da nas kurban, kao i svaki drugi iskreno učinjen ibadet približava Allahu i Njegovoj milosti, a prema riječima Poslanika, a.s., kurbanska krv prije dopre do Allaha nego što padne na zemlju."

Mr. Veladžić, potom je govorio o pravom smislu i svrsi žrtvovanja kurbana i intencijama koje je šerijat uspostavio kod podjele kurbanskog mesa.

"Međutim, svrha svih ibadeta, pa i samog kurbana nije samo u tome da nas približi Gospodaru, istinski ibadeti su oni koji ostave traga i na naše međuljudske odnose, te nas približe jedne drugima. To je posebno vidljivo upravo kod kurbana, jer je u tradiciji duboko ukorjenjena praksa da se kurbansko meso podjeli sa našim komšijama i prijateljima, čime kurban doprinosi jačanju naših rodbinskih i prijateljskih veza, što je posebno važno u vremenu kada se nažalost sve više udaljujemo i zaboravljamo jedni na druge. Također, propisi nalažu da se jedan dio kurbanskog mesa podjeli i siromasima, te da se na taj način kurban podsjeća i na našu trajnu obavezu koju imamo i prema toj kategoriji našeg društva."

I na kraju mr. Veladžić zaključuje da je kurban, u skladu sa svojim etimološkim značenje blizine, ustvari podrstrek da se i preko kurbana približavamo Gospodaru svjetova i povezujemo sa njegovim stvorenjima.

"Prema tome, kurban nas upućuje da put do Božije blizine i Njegove milosti tražimo prije svega u iskrenom i predanom odnosu prema Gospodaru ali i samilosti koju sami trebamo biti spremni iskazati prema svim Njegovim stvorenjima."

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Petak, 08 Juli 2022 19:36
© 2019 - 2022. Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed by N-H