Novembar 25, 2020

Muftijstvo bihaćko formirano je 11. jula 1883. godine kada je za muftiju postavljen hafiz Sabit-ef. Ribić, zvani Širazija, Nakon njega na tu funkciju imenovan je hafiz Sulejman-ef. Šarac, u periodu od 1885. do 1887. godine. Svečano je ustoličen za reisu-l-ulemu 26. juna 1910. godine. Hafiz Jusuf-ef. Jahić je obavljao funkciju bihaćkog muftije punih 26 godina, sve do 1914. godine. Nakon toga Bihać nije imao muftiju do 1921. godine kada je na tu dužnost izabran hafiz Abdulah-ef. Moranjak. Ukidanjem Muftijstva bihaćkog 1930. godine, muftija Moranjak izabran je za šerijatskog sudiju.

Institucija Muftijstva bihaćkog je ponovo uspostavljena ratne 1993. godine kada je za muftiju izabran prof. Hasan-ef. Makić koji je tu dužnost obavljao do 2019. godine.

 

A o djelovanju Muftijstva donosimo vam dijelove iz Ustava Islamske zajednice:

 

Član 43.

Muftiluk je područje koje obuhvata više medžlisa koji čine teritorijalnu cjelinu.U izuzetnom slučaju muftiluk može biti organiziran po funkcionalnom principu ili eksteritorijalno sa posebnom unutarnjom strukturom.Odluku o uspostavljanju muftiluka i njegovom sjedištu na prijedlog Rijaseta, donosi Sabor.

Član 44.

Muftijstvo je upravni organ muftiluka.Muftijstvo se sastoji od muftije i rukovodilaca službi.Muftijstvo ima Savjet za vjerska pitanja sastavljen od svih glavnih imama i rukovodilaca ustanova Islamske zajednice sa područja muftiluka i Savjet za administrativna pitanja sastavljen od predsjednika medžlisa.
Muftijstva za svoj rad odgovaraju Rijasetu i Saboru.Na čelu muftijstva je muftija.

Član 45.

Muftijstva na području svoga djelovanja obavljaju sljedeće poslove:-organiziraju i nadziru aktivnosti islamskog obrazovanja, -organiziraju i nadziru vjerske djelatnosti,-organiziraju i nadziru podučavanje vjeri,-organiziraju i nadziru prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra,-organiziraju i nadziru aktivnosti izvršavanja obaveze kurbana,-organiziraju i nadziru privredne i finansijske aktivnosti,-usmjeravaju i nadziru rad medžlisa i džemata,-izršavaju poslove i aktivnosti kojima ih zaduže Rijaset i Sabor,-predstavljaju godišnji plan rada, budžet, izvještaj o radu i izvještaj o realizaciji budžeta savjetima na svome području,-podnose plan rada i izvještaj o radu Rijasetu i Vijeću muftija,-razmatraju plan rada i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa.”

 

Službe

Juni 19, 2019

Muftijstvo je upravni organ na području cijelog prostora koje obuhvata Muftijstvo bihaćko za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, administrativne, pravne i druge poslove.

Muftijstvo kao upravni organ sastoji se od muftije i rukovodilaca službi muftijstva.

Muftijstvom rukovodi i predsjedava muftija.

Muftijstvo kao upravni organ ima službe, na čijem čelu se nalaze rukovodioci službi.

Muftijstvo bihaćko ima sljedeće službe:

Služba za vjerske poslove i obrazovanje
Služba za finansijske, pravne i administrativne poslove

Muftijstvo kao upravni organ ima Savjet za vjerska pitanja sastavljen od svih glavnih imama i rukovodilaca ustanova Islamske zajednice sa područja Muftijstva.

Rukovodioci službi u Muftijstvu bihaćkom su:

 

RUKOVODIOCI SLUŽBI:

Haris-ef. Veladžić, rukovodilac Službe za vjerska pitanja i obrzaovanje

Sabahudin-ef. Begić, rukovodilac Službe za finansijske, pravne i administrativne poslove

 

SARADNICI MUFTIJSTVA:

Šuhra Terzić, prof. - Koordinatorica pri odjelu za brak i porodicu

Adis-ef. Skalić - Koordinator Mreže mladih

Abdu-l-Aziz-ef. Nuspahić - Koordinator za saradnju sa nevladinim sektorom

Nazif-ef. Horozović - Saradnik za koordinaciju sa medijima

© 2019 Muftijstvo bihaćko All Rights Reserved. Designed By N-H